УГТУУЛ I

1. Угтах хүн, тосох хүн: угтуул явуулах (угтах хүн явуулах), угтуул илгээх (угтан дэлгэрэнгүй...


2. Амлан авах буюу ахлах цолтой бөх, ахлах талаас боссон бөх;
3. Бийрийн дугтуй.

угтуул явуулах угтах хүн явуулах
угтуул илгээх угтан тосох хүн явуулах
угтуулын дуу хуучин цагийн хурим найрт хүүхэн хүргэж ирэгсдийг угтан авахад дуулдаг дуу
Ижил үг:

УГТУУЛ II: