угтуулын дуу
хуучин цагийн хурим найрт хүүхэн хүргэж ирэгсдийг угтан авахад дуулдаг дуу