УГААЛГАХ II

1. Хувцас хунар, эд зүйлийг угаах үйлийг бусдаар хийлгэх: хувцсаа угаалгах (хувцсаа бусдад өгч дэлгэрэнгүй...


2. Мал амьтныг ариутгуулах, өвчнөөс урьдчилан сэргийлүүлэх.

Ижил үг:

УГААЛГАХ I

УГААЛГАХ III