БААМЛИЙ I
/ хуучирсан /

Тэмээний хамар шархлах өвчин.

Ижил үг:

БААМЛИЙ II