УВАЙЛГА :

увайлга сайтай (юмыг ажиглан харах, дүгнэх чадвар сайтай).