УВАЙГҮЙ

1. Юманд салан задгай хайхрамжгүй, биеэ үгүйсгэдэггүй, хуншгүй: увайгүй амьтан [доромж] (ичгүүргүй дэлгэрэнгүй...


2. Царай алдсан, доожоогүй, унхиагүй: увайгүй харамч амьтан (царай алдсан харамч хүн).

увайгүй амьтан ичгүүргүй хүнийг үл таашаасан хэллэг
увайгүй зантай хүн өөдгүй, хуншгүй зан гаргадаг хүн
увайгүй харамч амьтан царай алдсан харамч хүн