ТЭЭРЭМДҮҮЛЭХ

Тээрмээр гурил будаа талхдуулах: тариа тээрэмдүүлэх (тариа тээрэмд оруулж гурил болгуулах).