ТЭЭРЭХ II

1. Бүгчим халуунд малын хорж зогсох, хорох: мал тээрэх (мал халууцан хорох);


2. Ялаа, шумуулын хазахыг тэсэж ядан мал амьтан байж ядах, тийчигнэх.

Ижил үг:

ТЭЭРЭХ I