ТЭЭШ

1. Тээсэн юм: тээш нь хүнддэх (тээсэн ачаа нь хүнддэх), тээш ихтэй (тээж яваа ачаа дэлгэрэнгүй...


2. Аян замд биедээ авч яваа юм: гар тээш (зорчигч биедээ авч явах ойр зуурын хэрэглээний зүйл) - Ганган цэвэр хувцаслаад гар дэлгэрэнгүй... Б.Содномдорж. Түм буман хүүхэд;

3. Галт тэрэг, нисэх онгоц, шуудан зэргээр явуулахаар баглаж бэлтгэсэн ачаа: тээш хадгалах газар (нийтийн тээвэр болон ачаа бараа дэлгэрэнгүй...
тээш нь хүнддэх тээсэн ачаа нь хүнддэх
тээш ихтэй тээж яваа ачаа бараа ихтэй
ачаа тээш ~ бараа тээш

а. Ачиж тээхээр бэлдсэн зүйл; б. Аян замд авч яваа эд зүйл

гар тээш зорчигч биедээ авч явах ойр зуурын хэрэглээний зүйл
тээш хадгалах газар нийтийн тээвэр болон ачаа бараа тээвэрлэх үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын үйлчлүүлэгчийн ачааг агуулах газар
тээш явуулах битүүмжилсэн ачаа барааг илгээх