ТЭЭРЭМДЭХ

Тариа будааг тээрмээр талхлах, гурил болгох - Ёроолд нь зоосон гэрийн буурины чинээ төгрөг хүрдэн сэнсийг усны дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Нэгэн байшингийн тууж., будаа тээрэмдэх (будааг тээрэмд оруулж гурил болгох), тээрэмдэх байгууламж (тариа будааг талхлах, гурил болгох иж бүрэн хэрэгсэл), тээрэмдсэн шохой (тээрэмд оруулан нунтаг болгосон шохой).

будаа тээрэмдэх будааг тээрэмд оруулж гурил болгох
тээрэмдэх байгууламж тариа будааг талхлах, гурил болгох иж бүрэн хэрэгсэл
тээрэмдсэн шохой тээрэмд оруулан нунтаг болгосон шохой