АЯЛУУЛАХ I

1. Аялал, аян хийлгэх;


2. Юмны ая зүйг олж эмхлэх, янзалж цэгцлэх - Аялуулан тэгшлэн засчээ. Д.Мягмар. Харанхуй шөнөөр боссон дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Зугаацуулах;
4. [шилжсэн] Үйл, ажлыг хийж дуусгах, эцэслэх - Би ч ажлаа аялуулж сэтгэл амрав. “Цог” дэлгэрэнгүй...