АЯЛУУЛАХ IV

1. Юмны ая зүйг олж эмхлэх, янзалж цэгцлэх - Аялуулан тэгшлэн засчээ. Д.Мягмар. Харанхуй шөнөөр боссон нь;


2. Үйл, ажлыг хийж дуусгах, эцэслэх: ажлаа аялуулах (ажлаа дуусах) - Би ч ажлаа аялуулж сэтгэл амрав. “Цог” сэтгүүл.