АЯНТАЛ
/ бичиг /

Алив юмны үндсэн дээр болох нөхцөл боломж, далим, ташрам, ялдар - Уг нэрийн түүхэн хувирлыг хамтад харгалзан үзэх дэлгэрэнгүй... Д.Наваан, Б.Сумьяабаатар. Өвөг монгол хэл бичгийн чухаг дурсгал., аянтал гарах (далим гарах), аянтал олдох (боломж олдох).

аянтал гарах далим гарах
аянтал олдох боломж олдох