АЯН II

Гол биш, дагалт шинжтэй: аян хаалга  (гол хаалганаас бусад хаалга), аян шалтаг дэлгэрэнгүй...

аян хаалга

гол хаалганаас бусад хаалга

Ижил үг:

АЯН I