АЯНГАЛАХ

1. Аянга буух, цахилгаан цахих - Гэнэт аянгалан хуцахилгаан цахих р гийсэн юм.дэлгэрэнгүй...


2. Тэнгэр дуугарах;
3. [шилжсэн] Ихэд уурлан аашлах.