төмөр хэдий бөх боловч зүлгэхгүй бол зэвэрнэ хүн хэдий сайн боловч сурахгүй бол хоцорно
/ зүйр цэцэн үг /
эрдэм номд шамд гэсэн санаа