ТӨМӨРДӨХ

1. Юмыг төмөрлөх: дээвэр төмөрдөх (дээврийг төмрөөр хучих);


2. Төмөртэй юмны төмөрт тулж дийлдэхгүй болох;
3. [хуучирсан] Гинжлэн дөнгө зүүх.