ТӨМӨРДЭЭ
/ ургамал /

Буталж ургадаг олон наст өвслөг ургамал.