ТӨМӨРЛӨХ

Төмрөөр бүрэх, төмөр хадах - Барилгачид дахин хоёр хэсэгт хуваагдан зарим нь байшингийнхаа дээврийг төмөрлөж бусад дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Нэгэн байшингийн тууж., пийшин төмөрлөх (пийшинг төмрөөр бүрэх), хаалга төмөрлөх (хаалгаа төмрөөр бүрэх), хутга төмөрлөх (хутгаа төмрөөр бүрэх).

пийшин төмөрлөх пийшинг төмрөөр бүрэх
хаалга төмөрлөх хаалгаа төмрөөр бүрэх
хутга төмөрлөх хутгаа төмрөөр бүрэх