төмрийн сайныг давтаж мэддэг морины сайныг довтолгож мэддэг
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа юмны чанарыг эдэлж, хэрэглэж байж мэднэ гэсэн санаа