долоон булчирхай найман найлзуурхайгаа тоочих
долоон булчирхайгаа тоочих