АВГА I

Эцгийн талын хүмүүс: авга ах (эцгийн ах, дүү), авга бэргэн (авга ахын гэргий), дэлгэрэнгүй...

авга ах эцгийн ах, дүү
авга бэргэн авга ахын гэргий
авга хүргэн авга эгчтэй ханилсан эрэгтэй
авга эгч эцгийн эгч, эцгийн охин дүү
бага авга эцгийн хамгийн бага дүү
их авга эцгийн хамгийн том ах
алтан дэлхийд авга байх учиртай, нарт дэлхийд нагац байх учиртай хүн бүхэн удам угсаатай байдаг, түүнээ мэддэг хүндэлдэг байх хэрэгтэй гэсэн санаа
Ижил үг:

АВГА II

АВГА III

АВГА IV