алтан дэлхийд авга байх учиртай, нарт дэлхийд нагац байх учиртай
/ зүйр цэцэн үг /
хүн бүхэн удам угсаатай байдаг, түүнээ мэддэг хүндэлдэг байх хэрэгтэй гэсэн санаа