ТОМИЛОЛТ

Томилох үйлийн үр дүнг заасан нэр, томилсон шийдвэр: томилолт авах (тухайн ажил үүргийг дэлгэрэнгүй...

томилолт авах тухайн ажил үүргийг гүйцэтгүүлэхээр томилсон эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг авах, томилгоо авах
томилолтоор явах албан ажлаар явах
томилолтын хуудас ямарваа ажилд тохоон томилж явуулсныг албан ёсоор баталгаажуулсан бичиг