ТОМОГ II

1. Тэгш газарт эгнүүлэн овоолсон жижиг овоо: өвсөн томог (эгнүүлэн хийсэн олон бухал), сохор дэлгэрэнгүй... (сохор номины гаргасан олон товгор шороо);


2. Ав хийхэд тэмдэг болгон, хэсэг хэсэг цувуулж босгосон овоо.

өвсөн томог эгнүүлэн хийсэн олон бухал
сохор номины томог сохор номины түрж гаргасан олон товгор шороо
Ижил үг:

ТОМОГ I

ТОМОГ III

ТОМОГ IV