ТОМОГ I

1. Гутлын хоншоорт барьж оёсон давхац буюу бэхлэц: шаахайн томог (шаахайн хоншоорт барьж оёсон дэлгэрэнгүй...


2. Малын хошуунд углаж тусгаар тэжээхэд зориулан хийсэн тэжээл бордоо агуулах уут.

Ижил үг:

ТОМОГ II

ТОМОГ III

ТОМОГ IV