ТОЛЬДОХ II

Толь бичгээс лавлан үзэх: үг тольдох (мэдэхгүй үгийн утгыг толь бичгээс үзэх).

Ижил үг:

ТОЛЬДОХ I