монгол орос толь
монгол үгийг орос руу хадан орчуулсан толь бичиг

үг

Мөнгөний дархан

Зочин 2017-02-19 04:33:33


хавчуурга

ном уншихад зориулагдсан

Зочин 2017-03-04 04:06:03


манжин

манжин

Зочин 2017-03-16 00:52:07


Тэнэг

Зочин 2017-03-25 23:53:18


ёс зүйн дүрэм

Байгууллагын ёс зүйн дүрэм

Зочин 2017-04-17 23:16:23


Мультикультурализм

олон ургальч

Зочин 2017-04-27 06:03:06


бид

бид нар

Зочин 2017-09-21 16:40:51


тэнэг

ангийн найзууд

Зочин 2018-04-29 16:48:10


Obektiv

Зочин 2018-05-17 00:19:49


цуулбарлах

модны торхны модыг цуулбарлах

Зочин 2018-06-25 16:32:11


обладает

Зочин 2018-08-28 14:34:08


хөдөө очоод

Зочин 2018-09-04 10:06:31


ашиглах үгийг орсоор

Зочин 2018-09-17 18:11:27


выпечка

Зочин 2018-09-19 11:44:55


теменная

Зочин 2018-10-11 22:26:44


та түр хүлээж байгаарай

Зочин 2019-01-14 15:02:33


эрүүгийн хууль

эрүүгийн хууль

Зочин 2019-05-17 20:07:02


би

Зочин 2019-07-02 17:26:24


ус буцалгах

усаа буцалгая

Зочин 2019-07-19 15:07:02


Эмзэг

Эмзэг хувцас угаах

Зочин 2019-10-01 13:38:31


өндөг

яйцо

Зочин 2019-12-12 10:39:04


Шүр

Шүр

Зочин 2020-05-30 14:35:33


данс

банкны данс

Зочин 2020-06-04 15:02:35


ээж

мом

Зочин 2020-11-02 14:38:04


аав

аав надад ааруул өгөв

Зочин 2020-11-29 11:39:58


би

я

Зочин 2020-12-28 14:08:23


Унах

Морь унах

Зочин 2020-12-29 14:32:11


хайртай

гаранат

Зочин 2021-02-07 18:57:57


алим

яблоко

Зочин 2021-08-05 15:48:14


гар утас

телефон

Зочин 2021-08-05 15:49:07


ширээ

стол

Зочин 2021-08-05 15:49:21


борной

борной

Зочин 2022-02-14 14:30:08


Мах

Мясо

Зочин 2022-03-17 16:38:33


Барилга

Здание

Зочин 2022-03-17 16:39:14


Дурлах

Влюбляться

Зочин 2022-03-17 16:40:14


анхдагч

анхдагч

Зочин 2022-09-22 11:03:02


Хэрэгтэй

Танд бараа хэрэгтэй юу

Зочин 2023-05-03 15:48:16


карьера

Зочин 2023-05-26 10:20:00