АВХУУЛАХ

1. Авахад хүргэх: хүүхэд авхуулах (ургийн бойжилтыг эрт үед нь эмнэлгийн аргаар зогсоох, үр дэлгэрэнгүй...


2. Амьтны үр төлийг өөр эхтэй болгож эхийг нь хайдагшуулах; хурга авхуулах (а. Хурга өөр эхэд авуулах; б. Хурга авчруулах), дэлгэрэнгүй... (тугалыг өөр үнээнд хөхүүлэх);

3. Автах, дийлдэх: түймэрт авхуулах (түймэрт алдах), салхи авхуулах (а. Салхинд цохиулах, өвдөх; б. Ямар нэгэн дэлгэрэнгүй...
зураг авхуулах

зураг авуулах, зураг даруулах

үсээ авхуулах

үсээ авуулах, үсээ засуулах

хурга авхуулах

а. Хурга өөр эхэд авуулах; б. Хурга авчруулах

тугал авхуулах

тугалыг өөр үнээнд хөхүүлэх

түймэрт авхуулах

түймэрт алдах

салхи авхуулах

а. Салхинд цохиулах, өвдөх; б. Ямар нэгэн амьтанд сэжиг авахуулах; в. Нууцаар чимээлэх

усанд авхуулах

усанд автах

үерт авхуулах

үерт автах

газар авхуулах

даамжруулах

зүрхээ авхуулах

айх, хулчийх

үнэр авхуулах

сэжиг авахуулах, сэжиг төрүүлэх

хосоо урт авхуулах

жавтий хүртэх, гэсгээл үзэх

хүүхэд авхуулах

ургийн бойжилтыг эрт үед нь эмнэлгийн аргаар зогсоох, үр хөндүүлэх