ТАРИХ II

Шингэн эмийн зүйлийг зүү бүхий тариураар арьс махны завсар болон судас, булчинд хийх, шахах: витамин дэлгэрэнгүй... (булчинд зүү тариураар витамин шахах), вакцин тарих (зүү тариураар хүн, амьтны биед вакцин шахах), судсанд тарих (зүү тариураар судсанд эм шахах).

витамин тарих булчинд зүү тариураар витамин шахах
вакцин тарих зүү тариураар хүн, амьтны биед вакцин шахах
судсанд тарих зүү тариураар судсанд эм шахах
Ижил үг:

ТАРИХ I