ТАРИЛГА II

Зүү, тариур ашиглан эмийн бодисыг биед оруулах арга - Тарилга хийсэн анхны шөнө өнгөрч хэдэн тугал маань эдгэрэх дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., тарилга хийлгэх (бие махбодод тариураар тариа хийлгэх), урьдчилан сэргийлэх тарилга (урьдчилан сэргийлэх тариа, вакцин), тарилгын эм (тарилгад зориулсан бэлдмэл), тарилгын дараах хүндрэл (урьдчилан сэргийлэх тарилгын улмаас хүний эрүүл мэндэд учирсан тогтвортой болон ноцтой хямрал), халдварт өвчний эсрэг тарилга (халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин).

тарилга хийлгэх бие махбодод тариураар тариа хийлгэх
урьдчилан сэргийлэх тарилга урьдчилан сэргийлэх тариа, вакцин
тарилгын эм тарилгад зориулсан бэлдмэл
дараах хүндрэл урьдчилан сэргийлэх тарилгын улмаас хүний эрүүл мэндэд учирсан тогтвортой болон ноцтой хямрал
халдварт өвчний эсрэг тарилга халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин
Ижил үг:

ТАРИЛГА I