ТАРИУР

Эм тариа хийхэд зориулагдсан тусгай зүү, бүлүүр бүхий шахуургаас бүтсэн эмнэлгийн багаж, хэрэгсэл: тариур дэлгэрэнгүй... (тарих хэрэгсэл авах), нэг удаагийн тариур (зөвхөн ганц удаа тарих зориулалтай тарих хэрэгсэл).

тариур авах тарих хэрэгсэл авах
нэг удаагийн тариур зөвхөн ганц удаа тарих зориулалтай тарих хэрэгсэл