нэг удаагийн тариур
зөвхөн ганц удаа тарих зориулалтай тарих хэрэгсэл