ТАРВАГАЧИН

Тарвага агнахдаа дадамгай хүн, тарвага агнадаг гөрөөчин, тарвага агнахаар яваа хүн: тарвагачин залуу дэлгэрэнгүй...

тарвагачин залуу тарвага агнахдаа дадамгай залуу
нутгийн тарвагачин өөрийн нутгийн тарвага агнадаг хүн
анчин тарвагачин

ан гөрөө хийж, тарвага агнаж аж төрөх хүмүүс