ТАРВАЛЖ I
/ амьтан /

Бүргэдээс томгүй, ар нуруу нь хар, эрээн цоохор далавчтай нэгэн зүйл шувуу.

Ижил үг:

ТАРВАЛЖ II