ТАРГАДАХ

Зохимжтой хэмжээнээс илүү тарган байх, хэтэрхий тарган болох, тарганы учир тохиромжгүйдэх - За Жаалхүү гуай хөл дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Айлын хүүхэн Алигэрмаа.