ТАРГАЛЖ
/ амьтан /

Зуны цагт ирдэг, хөхөвтөр өнгөтэй нэг зүйл бялзуухай.