ТАРВАЛЖ II
/ ургамал /

Сондгой өдлөг нийлмэл навчтай цацаг хэлбэрт улаан өнгийн баг цэцэгтэй, тэмээ идэх дуртай элсний нүүдлийг тогтоох сайн дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ТАРВАЛЖ I