анчин тарвагачин

ан гөрөө хийж, тарвага агнаж аж төрөх хүмүүс