таньж мэдэх
юмны онцлог чанар, нөгөө зүйлээс ялгагдах ялгааг олж мэдэх