ТАНГАРАГЛАХ

Үнэн шударга, бат нотыг амлах, мөн уг ёсыг журмын дагуу гүйцэтгэх, тангараг тавих - Өшөөт тэр мэргэдүүд өнөө бас дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., эх орондоо үнэнч зүтгэхээ тангараглах (эх орондоо үнэнчээр хүчээ өгнө гэдэг ам өчгөө өгөх), тангараглан батлах (ам өчгөө өгөн батлах).

эх орондоо үнэнч зүтгэхээ тангараглах эх орондоо үнэнчээр хүчээ өгнө гэдэг ам өчгөө өгөх
тангараглан батлах ам өчгөө өгөн батлах