ТАМАХ I

1. Олс, ноос зэрэг задгай юмыг эрчлэн алгадаж нийлүүлэх, томох: дээс тамах (дээс томох), дэлгэрэнгүй...


2. [шоодсон] Хүний хөлөө солбиулан гуйван явах.

дээс тамах дээс томох
олсоор татлага тамах олсоор татлага томох
зээг тамах нарийн дээс томох
олс тамах олс эрчлэх
утас тамах утас эрчлэх
Ижил үг:

ТАМАХ II

ТАМАХ III