ТАЛИЙХ II

Хүний ураг төрлийн ачийн найм дахь үе.

Ижил үг:

ТАЛИЙХ I