ТАЛИЙХ I

1. Хол явах, бараа нь харагдахгүй холдон одох, бараа сураггүй алга болох - Бах нь ханасан бололтой хар хэрээ шиг дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Малын хөлийн тоос., өөр орон нутагт талийх (өөр нутагт нүүн сураггүй алга болох), талийн явчих (үзэгдэх бараагүй холдон одох, бараа туруугүй алга болох);


2. Цаг хугацаа улам бүр холдох, өнгөрөн одох - Их ч удлаа. Цаг гэдэг талийв бололтой. С.Дашдэндэв. Улаан дэлгэрэнгүй...
3. [цээр] Үхэх - Хожим нэгэн цагт гагцаар талийхад хонины унгас шиг зөөлөн бие минь хувхай мод шиг хатуурч хөшнө. Ч.Алтангэрэл. Монгол зохиолчдын төвдөөр бичсэн бүтээл;
4. [шилжсэн] Аргагүй олон болох - Тэдний өр ч талийсан. Ц.Норжин нар. Монгол хэлний толь.

Ижил үг:

ТАЛИЙХ II