ТАЙРИЙХ

Тайргар болох, тайргар харагдах: тайрийсан хөлтэй (урт нарийн бөгөөд өвдгөөрөө дотогшоо хөлтэй).