тайгын цаатан
тайгын аглаг зэлүүд газар цаа маллан амьдрах нэг ястан