энх тайвнаар зэрэгцэн орших
улс гүрнүүд амгалан тайван байдалтай зэрэгцэн орших