таг хийтэл тавих
таг хийсэн чимээ гартал чанга тавих