ТАВЦАГНАХ

1. Тавцан мэт болох;


2. Байшин барилгын суурийг газраас дээш өндөрлөн тавих.