ТАВХГАР I

1. Босоо бөгөөд өргөн суурьтай юмны орой хавтгай байдал: тавхгар довцог (орой нь хавтгай дэлгэрэнгүй...


2. Сав суулганы өндөр нь өргөндөө хүрэхгүй богино: тавхгар хувин (өндөр нь өргөндөө хүрэхгүй намхан хувин);
3. Бүдүүн бөгөөд богино биетэй: тавхгар хүн (намхан бөгөөд бүдүүн хүн), тавхгар чээжтэй (богинохон өргөн дэлгэрэнгүй...
тавхгар довцог орой нь хавтгай довцог
тавхгар овоолсон өвс оройг нь хавтгайлан овоолсон өвс 2. Сав суулганы өндөр нь өргөндөө хүрэхгүй богино тавхгар хувин өндөр нь өргөндөө хүрэхгүй намхан хувин
тавхгар цээжтэй

тэвхгэр өргөн цээжтэй

Ижил үг:

ТАВХГАР II